കണ്ണൂര്‍ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്‍റെ2013-14 വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള (മുകുളം) എസ് എസ് എല്‍സി  മോഡല്‍പരീക്ഷ 2014 ജനുവരി 27 മുതല്‍ 31/01/2014 വരെ നടക്കുന്നു. ടൈംടേബിള്‍   ലഭിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്ചെയ്യുക

No comments:

Post a Comment