വളരെ അടിയന്തിരം
ഏച്ച് എസ് എ ലാംഗ്വേജ് വിഷയങ്ങള്‍-പ്രമോഷന്‍ 2019-2020-അര്‍ഹരായ അധ്യാപകരുടെ താത്കാലിക സീനിയോരിറ്റിലിസ്റ്റ് ഇതോടപ്പം അയക്കുന്നു

                ഉപ ജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാര്‍ ഉപ ജില്ലയുടെ പരിധിയില്‍ വരുന്ന മുഴുവന്‍ ഗവ: സ്കൂളിലുംജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാര്‍ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ്‌ പരിധിയില്‍ വരുന്ന മുഴുവന്‍ ഗവ  ഏല്‍പി/യുപി ചേര്‍ന്നുള്ള ഹൈസ്കൂളിലും അയച്ചുകൊടുത്ത്‌ പരാതികള്‍ ആക്ഷേപങ്ങള്‍ ഏന്നിവ ക്രോഡീകരിച്ചു 07-09-2019 നകം ഈ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്....

വളരെ അടിയന്തിരം
       ഫുൾടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് വിഷയങ്ങൾ പ്രമോഷൻ അർഹരായ അധ്യാപകരുടെ താത്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു

   ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫീസർമാർ ഉപജില്ലയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ ഗവ :സ്‌കൂളുകളിലും  ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് ജില്ലയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ ഗവ :എൽ  പി / യു പി ചേർന്നുള്ള ഹൈസ്ക്കൂളുകളിലും അയച്ചു കൊടുത്തു് പരാതികൾ ആക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവ ക്രോഡീകരിച്ചു 07 -09 -2019 നകം ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്  ....

ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് 2019-20.

2019 മാർച്ചിൽ നടന്ന എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയില്‍ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലേക്കും A + ഗ്രേഡ് നേടി വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് Online Fresh and Renewal അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകൾ Collegiate Education  സ്കോളർഷിപ്പ് വെബ്സൈറ്റായwww.dcescholarship.kerala.gov.in ൽ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കണം.അർഹരായവർക്ക് 1250 രൂപയും മെറിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകും. പുതിയതും പുതുക്കുന്നതുമായ അപേക്ഷയുടെ അവസാന തീയതി 30.09.2019. ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുകൾ നോക്കുക...
2019-20    വർഷത്തേക്കുള്ള  കലകളിൽ ശോഭിക്കുന്ന നിർധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ധനസഹായം അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു ..വിശദവിവരവും അപേക്ഷ ഫോറവും താഴെ .............

വിശദവിവരവും അപേക്ഷ ഫോറവും ...Clik here..
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ  2019-21 വർഷത്തെ  സ്വാശ്രയ TTI വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കുള്ള  സെലക്ഷൻ  ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ..
ഇന്റർവ്യൂ  
   സയൻസ്                  :     29/07/2019  രാവിലെ  9.30 
   കൊമേഴ്‌സ്             :     29/07/2019   ഉച്ചക്ക്     2.00
    ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്     :    30/07/2019   രാവിലെ  9.30 
  
ലിസ്റ്റ് താഴെ ....

സയൻസ് (സ്വാശ്രയം) 2019-21...

കൊമേഴ്‌സ്  (സ്വാശ്രയം) 2019-21...

ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്  (സ്വാശ്രയം) 2019-21...

ഇന്റർവ്യൂ നോട്ടീസ് 

List of Documents to be produced at the time of interview....
  2019 -20 ഗവ. ഡി. എല്‍ എഡ്   സെലക്ഷന്‍ ലിസ്റ്റ്


 സയന്‍സ്

  കൊമേഴ്സ്

  ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്


2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍,ത്തിലെ ആദായ നികുതി റിട്ടേണുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ ആരവങ്ങള്‍ അവസാനിച്ചു. ഇനി 2019-20 വര്‍ഷത്തിലേക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ്. അടുത്ത വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള നികുതി കണക്കാക്കി 12 ല്‍ ഒരു ഭാഗം 2019 മാര്‍ച്ച് മാസത്തെ ശമ്പളം മുതല്‍ ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം. പലരും ആന്‍റിസിപ്പേറ്ററി ടാക്സിനെ നിസാരമായി കാണുന്നവരുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ നികുതി വേണ്ട വിധം പിടിക്കാതെ അവസാന മാസങ്ങളില്‍ കൂട്ടി അടയ്ക്കാം എന്ന് കരുതുന്നവര്‍. അത്തരക്കാര്‍ക്കാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പില്‍ നിന്നും 234(B), 234(C) എന്നീ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരം പലിശ അടയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് വരുന്നത്. ഓര്‍ക്കുക നിങ്ങളുടെ ആകെ നികുതി 10,000 രൂപയില്‍ കൂടുതലാണെങ്കില്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ഓരോ മാസത്തിലും ടി.ഡി.എസ് പിടിച്ചിരിക്കണം. നിശ്ചിത ഇടവേളകള്‍  വെച്ച് നിശ്ചിത ശതമാനം നികുതി അടവ് ചെന്നിരിക്കണം എന്ന് നിര്‍ബന്ധമാണ്

Due Dates of Advance TaxPayment

Due DateAdvance tax Payable
On or before 15th June15% of estimated Advance Tax
On or before 15th September45% of estimated Advance Tax
On or before 15th December75% of estimated Advance Tax
On or before 15th March100% of estimated Advance Tax


2019-20 ലെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങള്‍

2019 ഫെബ്രുവരി മാസത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ച സാമ്പത്തിക ബജറ്റില്‍ രണ്ട് സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്.
5 ലക്ഷം വരെ വരുമാനമുള്ളവര്‍ക്ക് 12500 രൂപ വരെ റിബേറ്റ് ലഭിക്കും
സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് ഡിഡക്ഷന്‍ 40000 രൂപ എന്നത് 50,000 രൂപയാക്കി ഉയര്‍ത്തി

സാലറി വരുമാനമുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും അവരുടെ ആകെ വരുമാനത്തില്‍ നിന്നും 50000 രൂപ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് ഡിഡക്ഷനായി കിഴിവ് ചെയ്യാം.

നികുതി വിധേയ വരുമാനം (സ്റ്റാന്‍റേര്‍ഡ് ഡിഡക്ഷനടക്കമുള്ള എല്ലാ ഡിഡക്ഷനുകള്‍ക്കും ശേഷമുള്ളത്)  5 ലക്ഷം രൂപയോ അതില്‍ താഴെയോ ആണെങ്കില്‍ പരമാവധി 12,500 രൂപ വരെ 87(A) എന്ന സെക്ഷനില്‍ റിബേറ്റ് അനുവദിക്കുന്നു.  2,50,000 മുതല്‍ 5,00,000 വരെയുള്ള നികുതി നിരക്ക് 5 ശതമാനമാണ്. 5 ലക്ഷം രൂപ നികുതി വിധേയ വരുമാനമുള്ള ഒരാള്‍ക്ക് 2.5 ലക്ഷത്തിനു മുകളില്‍ 5 ലക്ഷം വരെയുള്ള 2.5 ലക്ഷത്തിന് 12,500 രൂപയാണ് നികുതി വരുന്നത്. അയാള്‍ക്ക് അത്ര തന്നെ റിബേറ്റും ലഭിക്കുന്നു. ആയത് കൊണ്ട് ഇയാള്‍ക്ക് നികുതി അടക്കേണ്ടി വരില്ല. 

എന്നാല്‍ ഇയാളുടെ നികുതി വിധേയ  വരുമാനം 5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണെങ്കില്‍ അയാള്‍ക്ക് റിബേറ്റ് ലഭിക്കില്ല.  അത് കൊണ്ട് അയാള്‍ 2.5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ വരുമാനത്തിനും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ അതേ നിരക്കില്‍ നികുതി നല്‍കേണ്ടി വരും.  ഇയാള്‍ക്ക് ആകെ ഈ വര്‍ഷം ലഭിക്കുന്ന നേട്ടം എന്നത് ഉയര്‍ത്തിയ 10000 രൂപ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് ഡിഡക്ഷനു മുകളിലുള്ള നികുതി മാത്രം.. Coortesy Alrahiman.com..
                          INCOME TAX CALCULATION 2018-19  EASY SOFTWARE
TiMUS9-INCOME TAX STATEMENT PREPARATION FOR YEARS 2018-19.പ്രത്യേകതള്‍
1 TOO EASY- TOO HANDY :  SPARK  Salary Drawn സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് -PDF  ഫയലിൽനിന്നു  നേരിട്ട് Income Tax Statement  തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു.

SPARK > INCOME TAX > SALARY DRAWN STATEMENT എന്ന മെനുവില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന SALARY DRAWN STATEMENT – PDF File കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ എവിടെയെങ്കിലും സേവ്  ചെയ്തിന് ശേഷം,  Timus> Income Tax Statement for  Years  എന്ന option  വഴി സെലക്ട് ചെയ്താല്‍ മതിയാകും. 2009-2010  സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം മുതല്‍ 2018-2019  വരെയുള്ള ഏത് വര്‍ഷത്തെയും  IT STATEMENT   തയ്യാറാക്കാം. എത്ര ജീവനക്കാരുടെയും ഏത് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെയും , ഡേറ്റാ PDF File ല് നിന്ന് നേരിട്ട് fetch ചെയ്ത്,   സേവ് ചെയ്യാനും ആവശ്യാനുസരണം  Retrieve  ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള സൌകര്യം. ഒരു ഓഫീസിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും, സാലറി ഡ്രോണ്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്,  ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് TIMUS  ല്‍ capture ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതും  പിന്നീട് ആവശ്യമായ Deductions  മാത്രം വരുത്തി  Income Tax Statement  തയ്യാറാക്കാം. വളരെ ലളിതമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന 10E കാല്‍ക്കുലേറ്ററും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.  (OPTION FOR PENSIONERS, SENIOR / VERY SENIOR CITIZEN INCLUDED)
2.ജീവനക്കാരുടെയും,പെൻഷൻകരുടെയും നികുതി, കാറ്റഗറിപരിഗണ നകളക്കനുസൃതമായി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം.
3 . എത്രയധികം ജീവനക്കാരുടെയും Statements  സേവ് ചെയ്തു വെക്കുന്നതിനും ആവശ്യാനുസരണം പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമുള്ള സൗകര്യം .
4.  Instant Help on Important Sections: TIMUS ന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ആവശ്യമായ സെക്ഷനുകളുടെ ഹെല്‍പ് കൊടുത്തിരിരിക്കുന്നു.
5. Form 16 B Generation: വാലിഡേഷന്‍റെ ഭാഗമായി ലഭിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഫയലില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് ഡേറ്റ സ്വീകരിച്ച് TDS Quarterly Statement ലെ annexure2 വില് ഉള്പ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നികുതിദായകരുടെ Form 16 B , Generate ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൌകര്യം.
6. Pension Revision Arrear Calculator – Pension Revision 2014 ന്റെ ഭാഗമായി  Pension Revision Arrear കൃത്യമായി കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള സൌകര്യം.
7. കൂടാതെ NPS ബില്ലുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ല ഓപ്ഷന്‍, TDS മായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകള്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
Downloads
TIMUS9-06022019.EXE
(TIMUS9-06022019.exe ഇത് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടബിൾ  സിപ് ഫയൽ  ആണ്. ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തു കിട്ടുന്ന Timus9-06022019.exe എന്ന ഫയലിൽ double click  ചെയ്താൽ  ഇത് തനിയെ extract  ചെയ്യപ്പെട്ടുtimus9-06022019 എന്ന ഒരു ഫോൾഡർ ലഭ്യമാകും. ആ ഫോൾഡറിലുള്ള TiMUS-9.00-06022019.xlഎന്ന excel file  ഓപ്പൺ  ചെയ്തു പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരം self extractor files  ഇമെയിൽ  വഴി  അയക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല)
TIMUS9-06022019.zip
TIMUS9-06022019.zip - ഇത് സാധാരണ സിപ് ഫയലാണ്. ഈ സിപ്  ഫയൽ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവർ നിര്‍ബന്ധമായും ഏതെങ്കിലും ZIP FILE  Extractor (Win Zip / Win Rar) ഉപയോഗിച്ച് extract ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ extract ചെയ്യുമ്പോള്  timus9-06022019 എന്ന ഒരു ഫോൾഡർ ലഭ്യമാകും. ആ ഫോൾഡറിലുള്ള  TiMUS-9.00-06022019.xls എന്ന excel file  ഓപ്പൺ  ചെയ്തു  പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

(Win Zip കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഇന്സ്റ്റാള്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ലവര്‍ Win Zip ല്‍ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാം പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ trsvk201819.mdb file missing എന്ന എറര്‍ മെസേജ് വരും.   . ഇത്തരം ZIP FILEs   ഇമെയിൽ  വഴി  അയക്കാവുന്നതാണ്.
The  software is developed by SAJI V. KURIAKOSE, District co-ordinator Idukki from Treasury Department. Link to the blog : http://timusnew.blogspot.com/
                 LITTLE KITES UNIT AWARD FOR BETTER PERFORMANCE...APPLICATION INVITED
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി   Kerala Infrastructure and Technology for Education  (കൈറ്റ്) സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്‌സ് യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് 2018-19 വർഷത്തെ മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള അവാർഡിനു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.  സംസ്ഥാന തലത്തിൽ  ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന സ്‌കൂളുകൾക്ക് യഥാക്രമം 5,00,000, 3,00,000, 1,00,000 രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ജില്ലാ തലത്തിൽ  ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന സ്‌കൂളുകൾക്ക് യഥാക്രമം 50,000, 25,000, 10,000 രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അവാർഡായി നൽകും.
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്‌സ് യൂണിറ്റുകളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, തനത് പ്രവർത്തനങ്ങളും സാമൂഹ്യ  ഇടപെടലും, യൂണിറ്റ്തല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, സ്‌കൂൾ വിക്കി അപ്‌ഡേഷൻ, ക്യാമ്പുകളിലെ പങ്കാളിത്തം,  സ്‌കൂൾതല ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ തയ്യാറാക്കൽ, വിക്ടേഴ്‌സ് ചാനൽ വ്യാപനം, ചാനലിലേക്ക് ആവശ്യമായ ന്യൂസ് തയ്യാറാക്കൽ, അംഗങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത പ്രകടനങ്ങൾ, ഹൈടെക് ക്ലാസ്മുറികളുടെ പരിപാലനം, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റേതുൾപ്പെടെയുള്ള സ്‌കൂളിലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ യൂണിറ്റിന്റെ ഇടപെടൽ  എന്നീ മേഖലകൾ പരിഗണിച്ചായിരിക്കും മികച്ച യൂണിറ്റിനെ കൺെത്തുക.
ഹാർഡ്‌വെയർ, അനിമേഷൻ, ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്, മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്, സൈബർ സുരക്ഷാ മേഖലകൾക്കുപുറമെ മൊബൈൽ ആപ്പ് നിർമാണം, പ്രോഗ്രാമിങ്, റോബോട്ടിക്‌സ്, ഇ-കൊമേഴ്‌സ്, ഇ-ഗവേണൻസ്, വീഡിയോ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, വെബ് ടിവി, ഹൈടെക് ക്ലാസ്മുറികളുടെ പരിപാലനം തുടങ്ങിയ നിരവധി മേഖലകൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ലിറ്റിൽ കെറ്റ്‌സ്  ക്ലബ്ബുകളുടെ പ്രവർത്തനം.
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്‌സ്  യൂണിറ്റുള്ള എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും ഫെബ്രുവരി 20നകം അവാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണെന്ന് കൈറ്റ് വൈസ് ചെയർമാൻ കെ. അൻവർ സാദത്ത് അറിയിച്ചു. www.kite.kerala.gov.in വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷയും അനുബന്ധ രേഖകളും അതത് ജില്ലാ കോഓർഡിനേറ്റർമാർക്കാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.
Primary Headnaster  Promotion 2019-20.. Details, Instructions and Proforma...     Last Date 16-02-2019................
Page 1
Page 2
Proforma 1...
Proforma 2...

PRISM - PENSIONERS PORTAL  (Courtesy GHSSMuttam blog)

പ്രിസം (PRISM) സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ മുഖേന വിദ്യാഭ്യാസം,ആരോഗ്യം,പോലീസ് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട\ ജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ അനുബന്ധ രേഖകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് ധനകാര്യ വകുപ്പ് സൗകര്യമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ PRISM എന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ പെന്‍ഷന്‍ പോര്‍ട്ടലിലൂടെയാണ് ഇത് സാധ്യമാവുക. ഇതിനായി PRISM പോര്‍ട്ടലില്‍ പുതിയ User  രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം. ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുന്ന ഹെല്‍പ്പ് ഫയലുകള്‍ താഴെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു.
Downloads
PRISM Latest Circular in Finance Department
Guidelines-21.04.2017
Inquiries pending application through PRISM software is extended to the Departments of Education, Health and Police-Circular
New User & Online Pension Book Submission-Help File
PRISM Portal
Pension Calculator 
Various Pension Related Forms
Various Pension Orders
PRISM - e-Submission of pension papers-CircularState Kalolsavam-Programme Schedule & Result links
Item
Download/View
State Kalolsavam Programme ScheduleDownload Now
State Kalosavam ResultCheck Now
State Kalosavam LiveView Now