കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ 2018-19  വർഷത്തെ  സംരക്ഷിത അധ്യാപകരുടെ  ലിസ്റ്റ് താഴെ ചേർക്കുന്നു..ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ച്  വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാരും  പ്രധാന അധ്യാപകരും മാനേജർമാരും  ഇതിനോട് ചേർത്ത ഉത്തരവ് പ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് ...


പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം എയിഡഡ്  അധ്യാപക ബാങ്ക്  കണ്ണൂർ ജില്ലാ ലിസ്റ്റ് - നിയമന ഉത്തരവ് ...

ഉത്തരവ് നമ്പർ ബി 13917/2018   തീയ്യതി  11/7/2018...Click here..
List of Teachers Deployed   Click here.....
അടിയന്തിര അറിയിപ്പ് 

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ  സെൽഫ്‌  ഫിനാൻസ്  ടി.ടി.ഐ കളിലേക്കുള്ള 2018-2020 വർഷത്തേക്കുള്ള DEl.Ed കോഴ്‌സിന്റെ  റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
ലിസ്റ്റ് താഴെ ചേർക്കുന്നു.ഇന്റർവ്യൂ  കാർഡ് ലഭിച്ചവർ  താഴെ പറയുന്ന തീയതികളിൽ  വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ  ഇന്റർവ്യൂവിന്  ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.ഇന്റർവ്യൂ സമയത്ത് ഹാജരാക്കേണ്ടുന്ന രേഖകളുടെ ലിസ്റ്റും താഴെ ചേർക്കുന്നു.

 23-07-2018     9.30am     Science
 23-07-2018     2.00pm     Commerce
 24-07-2018     10.00am   Humanities
അടിയന്തിര അറിയിപ്പ് 

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ  ഗവണ്മെൻറ് ടി.ടി.ഐ കളിലേക്കുള്ള 2018-2020 വർഷത്തേക്കുള്ള DEl.Ed കോഴ്‌സിന്റെ  റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
ലിസ്റ്റ് താഴെ ചേർക്കുന്നു.ഇന്റർവ്യൂ  കാർഡ് ലഭിച്ചവർ  താഴെ പറയുന്ന തീയതികളിൽ  വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ  ഇന്റർവ്യൂവിന്  ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.ഇന്റർവ്യൂ സമയത്ത് ഹാജരാക്കേണ്ടുന്ന രേഖകളുടെ ലിസ്റ്റും താഴെ ചേർക്കുന്നു.

20-7-2018  9.30am  SCIENCE
20-7-2018  2pm       COMMERCE
21-7-2018  9.30am   Sports quota
21-7-2018  10.30am Humanities

1.Ranklist Science 2018

2.Ranklist Commerce 2018

3.Ranklist Humanities 2018

4.List of Documents for Interview

                       ഗവ ഹൈസ്കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍(കോര്‍ വിഷയങ്ങള്‍/ഭാഷാ വിഷയങ്ങള്‍) /ഗവ പ്രൈമറി പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും   2018-2019 വര്‍ഷത്തെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തത്കാലിക സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ്  www.transferandpostings.in  ഏന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്പരാതികള്‍ /ആക്ഷേപങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ 3-04-2018  ചൊവ്വാഴ്ച്ചയ്കകം വിദ്യാഭ്യാസഉപഡയരക്ടരാഫീസില്‍  സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന് കണ്ണൂര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയരക്ടര്‍
അറിയിക്കുന്നു..

സമ്പൂര്‍ണ്ണ' ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്കൂള്‍ മാനേജ്മെന്‍റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്‍റെ ഡാറ്റാ  ശേഖരണം നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു .2018 മാര്‍ച്ച്‌ 15 നു മുന്‍പ് അതാത് സ്കൂളുകള്‍ അധ്യാപകാരെയും,ജീവനക്കാരെയും,സ്കൂളിനെയും  സംബന്ധിച്ച  പൂര്‍ണ്ണവിവരങ്ങള്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ നല്‍കണം .ഉത്തരവ്,ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി  ചാര്‍ട്ട് വിവരങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ്സില്‍.
സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ ജീവനക്കാരുടെയും സ്കൂളിന്‍റെയും വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്ന രീതി
Sampoorna Softwareല്‍ login ചെയ്ത് Dash Boardല്‍ Data Collection എന്ന optionല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ Employee Data ഉള്‍പ്പെടുത്താനുള്ള ജാലകം ലഭിക്കും ഈ മെനുവില്‍  Infrastructure,Spark , New , Verification എന്നി പ്രധാന മെനുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട. (ഓണ്‍ലൈന്‍ എന്‍ട്രി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് ഇവിടെനല്‍കിയിട്ടുള്ള Data Entry Form എല്ലാവര്‍ക്കും നല്‍കിയാല്‍ വളരെ വേഗംData Entry പൂര്‍ത്തിയാക്കാം)
Infrastructure എന്ന മെനുവില്‍  Entry Form ,Reports തുടങ്ങിയ  options ലഭ്യമാണ്  Entry Form ല്‍ Form 1, Form 2, Form 3 എന്നീ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇവ ഓരോന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാ വിവരങ്ങളും നിര്‍ബന്ധമായും ഉള്‍പ്പെടുത്തണം.രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന്‍റെ സൗകര്യത്തിന്  continue എന്ന ബട്ടണ്‍ ലഭ്യമാണ്.
വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി go back ,continue എന്നി ബട്ടനുകള്‍ മുകള്‍ ഭാഗത്തും താഴ്ഭാഗത്തും ലഭ്യമാണ്.
എല്ലാ Form ലേയും വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാല്‍ Save Data എന്ന ബട്ടണ്‍ കാണാം .ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങള്‍ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി Save Data ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Infrastructure -> Reports എന്ന ക്രമത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങള്‍ കാണാം.ഇവിടെ Reportന്‍റെ Draft  ആണ് ലഭിക്കുന്നത്.
 Spark എന്ന മെനുവില്‍  Employee List ,Requests List എന്നീ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ട്   Spark -> Employee Listല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ പ്രസ്തുത സ്കൂളില്‍ നിന്ന് Spark Softwareല്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള  Employeesന്‍റെ Details ലഭ്യമാകും.
Listല്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്ത ഒരു  Employeeയെ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിന്  Permanent Employee Number (PEN) ഉപയോഗിച്ച്  search ചെയ്ത് ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ request send ചെയ്യാവുന്നതാണ് Request send ആകുന്നത് പ്രൈമറി/അപ്പര്‍ പ്രൈമറി സ്കൂളാനെങ്കില്‍ AEO യിലേക്കും ഹൈസ്കൂളാനെങ്കില്‍ DEO യിലേക്കും ആണ്.
Employee Listല്‍ മറ്റൊരു ഓഫീസിലെ  Employee ഉള്‍പ്പെട്ടു വന്നാല്‍ Remove ചെയ്യേണ്ടതാണ് .
സ്പാര്‍ക്ക് എന്ന മെനുവില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട Employeesന്‍റെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ലഭിക്കുന്ന ജാലകത്തില്‍  Additional Information, Personal Memoranda, Present Service Details, Contact Details, Details of Deputation എന്നീ options കാണാം ഇവയില്‍  Additional Information എന്ന ഓപ്ഷനില്‍ വരുന്ന വിവരങ്ങള്‍ മാത്രം ഉള്‍പ്പെടുത്തുക .മറ്റു വിവരങ്ങള്‍ തിരുത്തണമെങ്കില്‍ spark software(http://spark.gov.in/webspark/) ഉപയോഗിക്കുക.


സ്പാര്‍ക്കില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്ത പുതിയ Employee ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിന് New എന്ന മെനുവില്‍ Registration  എന്ന ഓപ്ഷന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ,സ്പാര്‍ക്ക് സോഫ്റ്റ്‌വെയറില്‍ ഒരു Employee  വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ പോലെ പുതിയ Employeeയെ Registration Menu വഴി ചേര്‍ത്താലും വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തണം.
New->Registration എന്ന ക്രമത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Verification എന്ന മെനു വഴി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങള്‍ എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തി tick  രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം Confirm ചെയ്യുക .
Verify ചെയ്ത്  Confirm ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാല്‍  infrastructure -> Reports എന്ന ക്രമത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ശരിയായ Reports ലഭിക്കും. 
അണ്‍ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളും ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അവര്‍ക്ക് സ്പാര്‍ക്ക് , പെന്‍നമ്പര്‍ എന്നിവ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ New -‍‍‍‍> Registrationഎന്ന ലിങ്ക് വഴിവേണം ജീവനക്കാരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടത്. അണ്‍ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ നമ്പര്‍ കോളം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. 
വിദ്യാലയത്തിന്‍റെ  Year of Establishment ഉള്‍പ്പെടുത്താത്ത വിദ്യാലയങ്ങള്‍ അവ ഉള്‍പ്പെടുത്തണം  ഇതിനായി സമ്പൂര്‍ണ്ണ തുറന്ന് വരുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന Dashboard പേജിന് മുകളില്‍ വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന വിദ്യാലയത്തിന്‍റെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിലെ Edit School Details എന്ന ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ സ്കൂള്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ തിരുത്തുന്നതിനുള്ള ജാലകം ലഭിക്കും .സ്കൂള്‍ സ്ഥാപിത വര്‍ഷവും പ്രധാനാധ്യാപകന്‍റെ  പേരും തിരുത്തുന്നതിന് സാധിക്കും.  
Downloads
Sampoorna software - Online Data Collection -Circular
Sampoorna software - Online Data Collection -Help File
Online Data Collection Entry Form (Employees)
Sampoorna Help Page
Online Data Collection Entry Form (Infrastructure)
Sampoorna Portal
അടിയന്തിര അറിയിപ്പ് 

കലാരംഗങ്ങളിൽ ശോഭിക്കുന്ന നിർദ്ധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള 2017 -18 വർഷത്തെ ധനസഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. 2017 -18  വർഷം കഥകളി ,ഓട്ടൻതുള്ളൽ ,ഭരതനാട്യം ,കുച്ചുപ്പുടി ,മോഹിനിയാട്ടം ,നാടോടിനൃത്തം ,എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ സബ്ജില്ലാ തലത്തിൽ മത്സരിക്കുകയും ജില്ലാതലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ യോഗ്യത നേടുകയും ,കുടുംബവാർഷികവരുമാനം 75000/ രൂപയിൽ താഴെയുള്ളവരുമായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് . 10000 /- രൂപയാണ് സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന ധനസഹായം . 12/ 03/ 2018  നകം നിശ്ചിത പ്രൊഫോർമയിൽ അപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറാഫീസ് കണ്ണൂരിൽ ലഭിക്കേണ്ടതാണ് . വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ,ജില്ലാതലത്തിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ യോഗ്യത നേടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ് എന്നിവ കൂടി പ്രൊഫോര്മയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .അപേക്ഷിക്കേണ്ട മാതൃകാഫോറം www.ddekannur.in എന്ന ബ്ലോഗ്ഗിൽ ലഭ്യമാണ് .
2017 -18 വര്ഷത്തെ പ്ലാൻ ഫണ്ട് പ്രകാരം തുക വകയിരുത്തിയതിനാൽ അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റും അനുബന്ധരേഖകളും നിശ്ചിത സമയത്തിനകം വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് . 


DISTRICT LEVEL INSPIRE EXHIBITION 2016-17 & 2017-18 @ GOVT. MODEL HSS KOZHIKODE ON 31-01-2018. ID CARD SPECIMEN PUBLISHED BELOW

ID CARD SPECIMEN CLICK HERE
 63  മത്  ദേശീയ  സ്‌കൂൾ  ഗെയിംസ്  Under   19  തായ്‌കോണ്ടോ  ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്  കണ്ണൂർ  മുണ്ടയാട്  ഇൻഡോർ  സ്റ്റേഡിയത്തിൽ  ബഹുമാനപ്പെട്ട M P   ശ്രീ കെ കെ രാഗേഷ് ഉത്‌ഘാടനം ചെയ്തു .ഇന്ന് വൈകിട്ട്  3  മണിക്ക്  കണ്ണൂർ  മുണ്ടയാട്  ഇൻഡോർ  സ്റ്റേഡിയത്തിൽ  നടന്ന ചടങ്ങിൽ  വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ  (കണ്ണൂർ കോർപറേഷൻ ) ശ്രീമതി  ഷാഹിന മൊയ്‌ദീൻ  അധ്യക്ഷത  വഹിച്ചു, ഹയർസെക്കണ്ടറി ഡയറക്ടർ ശ്രീ സുധീർബാബു  സ്വാഗതവും  ADP ശ്രീ  ജിമ്മി കെ ജോസ്I,   നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ശ്രീ ഓ.കെ വിനീഷ്(പ്രസിഡന്റ്  സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ),    ശ്രീ ചാക്കോ ജോസഫ് Joint  Director Sports and Physical Education, ശ്രീ സി പി പത്മരാജ് Deputy Director of Education kannur incharge,അജി ബി General Secretary Thekwando association of Kerala  എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു .വിദ്യാർത്ഥികളുടെ  മാർച്ച് പാസ്റ്റിൽ  ശ്രീ  കെ.കെ.രാഗേഷ് സലൂട്ട് സ്വീകരിച്ചു.

ഉത്‌ഘാടന ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം കേരളത്തിന്റെ തനതു കലാരൂപങ്ങളായ  കളരിപ്പയറ്റ് , തിരുവാതിരക്കളി  തുടങ്ങിയ കലാപരിപാടികൾ  നടന്നു 

    രാവിലെ   ADPI  ജിമ്മി കെ  ജോസ്, SGFI   നിരീക്ഷകൻ  പി  രഞ്ജിത്ത് കുമാർ  (സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് SGFI) എന്നിവർ ചേർന്ന്  പതാക  ഉയർത്തിയതോടെ    മത്സരങ്ങൾക്ക്  ആരംഭം  കുറിച്ചു . സ്പോർട്സ്  ഫിസിക്കൽ  എഡ്യൂക്കേഷൻ  ജോയിന്റ്  ഡയറക്ടർചാക്കോ ജോസെഫ്  കണ്ണൂർ ഡി ഡി ഇ  ഇൻചാർജ്  ശ്രീ  സി പി  പത്മരാജ്  എന്നിവർ  സന്നിഹിതരായിരുന്നു .21  വിഭാഗങ്ങളിലായി  507  ( ആൺ കുട്ടികൾ  242, പെൺ കുട്ടികൾ265 ) കുട്ടികളും  ടെക്‌നിക്കൽ  ഒഫീഷ്യൽസ് 40
മറ്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് 120  ആകെ  667  പേർ  പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. മത്സരങ്ങൾ 25 നു വൈകിട്ട് അവസാനിക്കും .
20-1-2018  ശനിയാഴ്ച്ച   തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിൽ  വച്ചു  നടത്താൻ  തീരുമാനിച്ചിരുന്ന   "Numats" പരീക്ഷ   മാറ്റിവച്ചു.  പുതുക്കിയ  തീയ്യതി  പിന്നീട് അറിയിക്കും ..
2017-18 വർഷത്തെ HSA Core Subject & English  ഗവൺമെന്റ്  പ്രൈമറി അധ്യാപകരുടെ പ്രൊമോഷൻ ഉത്തരവ് തീയ്യതി  16-1-2018  താഴെ ചേർക്കുന്നു.

HSA Core Subject & English  പ്രൊമോഷൻ ഉത്തരവ് തീയ്യതി  16-1-2018.....
 2018-19  വർഷത്തേക്കുള്ള  ഗവൺമെന്റ്  പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകരുടെ  പ്രധാന അധ്യാപക പ്രമോഷൻ സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ താഴെ ചേർക്കുന്നു ..

ഗവണ്മെന്റ് പ്രൈമറി പ്രധാന അധ്യാപക പ്രമോഷൻ 2018-19 സർക്കുലർ ..
2018    ജനുവരി  26  ന്  എല്ലാ  സ്കൂളുകളിലും  റിപ്പബ്ലിക്ക്  ദിനം  സമുചിത മായി ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് . അന്നേ  ദിവസം  എല്ലാ  വിദ്യാർഥികളും  സ്റ്റാഫ്  അംഗങ്ങളും  സ്കൂളുകളിൽ  ഹാജരായി ദേശീയ പതാക  ഉയർത്തുകയും    ദേശ ഭക്തി  ഗാനങ്ങൾ  ആലപിക്കുകയും  വേണം . കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി  വിവിധ  മൽസരങ്ങൾ,  ചിത്രപ്രദർശങ്ങൾ, റാലികൾ, സെമിനാറുകൾ   തുടങ്ങിയവയും  സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . ദേശീയ  പതാക  ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള  നിർദേശങ്ങൾ  അടങ്ങിയ  
ഫ്ലാഗ് കോഡ്  താഴെ കൊടുക്കുന്നു