കണ്ണൂര്‍ റവന്യൂജില്ലാ സ്കൂള്‍ കലോല്‍സവത്തിന് വിധികര്‍ത്താക്കളായി പരിഗണിക്കുന്നതിന്  അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.  
2016 ജനുവരി  4,5,6,7,8   എന്നീ തീയതികളില്‍ കണ്ണൂരില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്ന 2015-16 വര്‍ഷത്തെ കണ്ണുര്‍ റവന്യൂ ജില്ലാ സ്ക്കൂള്‍ കലോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മത്സരങ്ങള്‍ വിധി നിര്‍ണ്ണയം നടത്തുന്നതിനായി യോഗ്യതയും, പരിചയ സമ്പന്നതയും തെളിയിക്കുന്ന ബയോഡാറ്റ സഹിതമുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.  വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി :  12 -12-2015. 5 pm

ബയോഡാറ്റ മാതൃകNo comments:

Post a Comment