ഉപജില്ലാതല 'ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്‌സ്' ക്യാമ്പുകൾ നവംബർ 16 മുതൽ

ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ഗെയിമുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി  ഈ വർഷത്തെ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്‌സ് ഉപജില്ലാ ക്യാമ്പുകൾക്ക് നവംബർ 16 ന് തുടക്കമാകും. ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപണത്തിന്റെ  ഘട്ടങ്ങൾ, ക്രമാനുഗതമായ ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തൽ, സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം വിഷ്വൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറായ  സ്‌ക്രാച്ച് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാമിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികൾ തയ്യാറാക്കും. ആനിമേഷൻ വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികൾ ലഘുകഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അനിമേഷനുകൾ റ്റുപിട്യൂബ് ഡെസ്‌ക് എന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ തയ്യാറാക്കും. പൂർണമായും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ക്യാമ്പിലെ മൊഡ്യൂൾ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്‌കൂളുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന 2060 ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്‌സ് യൂണിറ്റുകളിലായി 1.14 ലക്ഷം അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. യൂണിറ്റുകളിൽ നടന്ന സ്‌കൂൾതല ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 14000 കുട്ടികളാണ് ഉപജില്ലാ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.  163 ഉപജില്ലകളിലായി 350 ദ്വിദിന ക്യാമ്പുകളാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പരിശീലനത്തിന് സംസ്ഥാനത്ത് 350 പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും 1400 പരിശീലകരെയും സജ്ജമാക്കിയതായതായി കൈറ്റ് ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ കെ. അൻവർ സാദത്ത് അറിയിച്ചു. ആൻഡ്രോയ്ഡ് ആപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഓപ്പൺസോഴ്‌സ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറായ 'ആപ്പ് ഇൻവെന്റർ'  (app inventor) ഉപയോഗിച്ചുള്ള മൊബൈൽ ഗെയിം, ടോർച്ച് ആപ്പ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം,  ത്രീഡി അനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ് വെയറായ ബ്ലെൻഡർ  (Blender), റ്റുഡി അനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറായ റ്റുപിട്യൂബ് ഡെസ്‌ക്  (TupiTube Desk) എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അനിമേഷൻ നിർമ്മാണം, സൈബർസുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ അവതരണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ദ്വിദിന പരിശീലന ക്യാമ്പിലെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട പരിശീലന മേഖലകൾ. ഹൈടെക് സംവിധാനങ്ങൾ ക്ലാസ്മുറികളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും ലിറ്റിൽകൈറ്റ്‌സ് അംഗങ്ങളെ സജ്ജമാക്കുന്ന സെഷനുകളും ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്‌സ് റവന്യൂജില്ലാ ക്യാമ്പിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഉപജില്ലാക്യാമ്പിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ  ഭാഗമായി നടക്കും.

No comments:

Post a Comment