ഭക്ഷ്യവിഷബാധ: മുന്‍കരുതലുകളെടുക്കണമെന്ന് ഡിഎംഒ

ഭക്ഷ്യവിഷബാധ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സ്‌കൂള്‍, ഹോസ്റ്റല്‍ അധികൃതരും അദ്ധ്യാപകരും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കുകയും മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ (ആരോഗ്യം) ഡോ. കെ നാരായണ നായിക് അറിയിച്ചു.
അടുക്കളയും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക, കിണര്‍വെള്ളം നിശ്ചിത ഇടവേളകളില്‍ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യുക, കിണറുകളും ജലസംഭരണികളും അടച്ചുസൂക്ഷിക്കുകയോ വലയിട്ട് മൂടുകയോ ചെയ്യുക, ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പും വിതരണം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും കൈകള്‍ വൃത്തിയായി കഴുകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക, പാചകത്തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യവും വൃത്തിയും ഉറപ്പുവരുത്തുക, പാത്രങ്ങള്‍ വൃത്തിയുള്ളതും ചെമ്പ് പാത്രങ്ങളാണെങ്കില്‍ ആറുമാസത്തിനുള്ളില്‍ ഈയം പൂശിയതുമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക, ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാനുപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങള്‍ കേടുവന്നതല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക, പാചകം ചെയ്ത ആഹാരപദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ അടച്ചുവയ്ക്കുക, പാകം ചെയ്ത് കൂടുതല്‍ സമയം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിക്കുക, കുടിക്കുന്നതിനു നന്നായി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം മാത്രം നല്‍കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ഡിഎംഒ അറിയിച്ചു.

No comments:

Post a Comment