2019 നവംബർ 28, 29, 30 ഡിസംബർ 1 തീയതികളിലായി കാഞ്ഞങ്ങാട് വെച്ച് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ  പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി അർഹത നേടിയ കണ്ണൂർ  ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ (ഹൈസ്ക്കൂൾ & ഹയർ സെക്കണ്ടറി )വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഒരു യോഗം  26.11.2019  കണ്ണൂർ ശിക്ഷക് സദനിൽ വെച്ചു   ചേര്‍ന്നു.   അർഹരായ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ലഭിക്കുന്ന   ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം ( 2 കോപ്പി വീതം ) സ്ക്കൂ ള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാകന്റെ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി സീല്‍ പതിച്ച്  ഈ ഓഫീസില്‍ നിന്നും മേലൊപ്പ് വാങ്ങിക്കേണ്ടതാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ അറിയിക്കുന്നു. 
             
        കലോത്സവത്തിൽ കൈപ്പറ്റാത്ത  ട്രോഫികളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഉപജില്ലാ കൺവീനർമാർ  ഈ ഓഫീസിൽനിന്ന്  എത്രയും പെട്ടെന്നു തന്നെ കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ് 

         കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ കേരളാ സ്ക്കൂള്‍ കലോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 24,25 തീയതികളിലായി നടന്ന അപ്പീല്‍ ഹിയറിങ്ങുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവുകള്‍  ഈ ഓഫീസില്‍ നിന്നും  വിതരണം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.   ഇനിയും  അവ കൈപ്പറ്റാത്തവര്‍ എത്രയും പെട്ടെന്നു തന്നെ  കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടര്‍ അറിയിക്കുന്നു കണ്ണൂര്‍ റവന്യൂ ജില്ലാ കേരളാ സ്ക്കൂള്‍ കലോത്സവം 

 മത്സര ഫലങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്ണൂര്‍ റവന്യൂ ജില്ലാ കേരളാ സ്ക്കൂള്‍ കലോത്സവം സമാപിച്ചു. പങ്കെടുത്തവര്‍ക്കും, വിജയികള്‍ക്കും, സഹകരിച്ചവര്‍ക്കും ഏറെ നന്ദി
  


No comments:

Post a Comment