സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കായികോത്സവത്തിന് കണ്ണൂരില്‍ ശനിയാഴ്ച ട്രാക്കുണരും

Kerala state school athletics meet

63-ാമത് സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കായികോത്സവത്തിന് ശനിയാഴ്ച മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ് സിന്തറ്റിക് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ വിസില്‍മുഴങ്ങും. 

No comments:

Post a Comment