സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഒരുക്കിയ അനുമോദനച്ചടങ്ങിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ
Kannur

No comments:

Post a Comment